Tarieven en vergoedingen 2023

– De praktijk is aangesloten bij alle zorgverzekeraars.
– Vergoeding uit basisverzekering.
– Vergoeding uit aanvullende verzekering.

Basisverzekering

De behandeling wordt vergoed uit het basispakket:

– Indien je een verwijzing met een chronische indicatie heeft van huisarts of medisch specialist. Dit is vanaf de 20e behandeling. De eerste 20 komen uit de aanvullende verzekering.
– Kinderen / jongeren tot 18 jaar.

Voor meer informatie, neem contact op met je zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

De behandeling wordt vergoed indien je een aanvullende verzekering hebt:

– Het aantal behandelingen die je zorgverzekeraar vergoedt hangt af van je pakket.

Voor meer informatie, neem contact op met je zorgverzekeraar.

Tarieven zonder aanvullende verzekering
– €45,00, per behandeling op mijn praktijkadres
– €55,00 per behandeling aan huis of in de inrichting waarin de patiënt verblijft
– €65,00 voor een eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (op medische indicatie)

Verzuimtarief

Het verzuimtarief blijft 75% van het behandelingstarief. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak kan alleen in rekening gebracht worden indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

– De afspraak is niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) afgezegd
– In de gereserveerde tijd worden geen andere patiënten behandeld
– De patiënt is op de hoogte van deze regeling